Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.

Záruční podmínky

1. Záruční doba

 • Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za v délce 24 měsíců u spotřebitele a 12 měsíců u podnikatele, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím.
 • Zárukou přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že je bez materiálových a funkčních závad.
 • Záruku uplatňuje kupující pouze u prodejce.
 • Zboží dovážené ze zemí EU nelze registrovat v ČR, tudíž nelze registrovat prodlouženou záruku.

2. Podmínky poskytování záruk

 • Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží v okamžiku jejich převzetí kupujícím.
 • Nejde-li o zboží deklarované při prodeji jako zboží použité, odpovídá prodávající za vady které se projeví v záruční době.
 • Na použité zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců.
 • Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě.
 • Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nelze považovat za závadu v rámci poskytované záruky.
 • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
 • Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží jinou osobou než prodávajícím nebo osobou, která byla k tomuto zásahu prodávajícím výslovně pověřena.
 • Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí, k nimž došlo po přechodu odpovědnosti za škody na zboží na kupujícího nebo na vady způsobené při provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
 • Porušením plomb záruka zaniká.
 • Záruka se nevztahuje na tiskové chyby a nebezprávnosti v námi vydaných přehledových katalozích a propagačních letácích.

3. Rozsah záruk

Prodávající poskytuje na dodávané zboží ve smyslu těchto záručních podmínek záruční dobu, která počíná běžet od data uskutečnění předání zboží kupujícímu nebo předání přepravní službě.


4. Upozornění při přebírání zásilky od přepravní služby

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky, zda nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči a trvejte na sepsání reklamačního protokolu , či potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Takto zajistíte jednodušší řešení případné pozdější reklamace.

Newsletter

Nenechte si ujít naše akce a novinky

Facebook

Buďte v obraze, co se u nás děje

FACEBOOK